КАРТИ

       Карта за 3 посещения за 2 месеца                                    100 лв.

       Карта за 10 посещения за 2 месеца                                  300 лв.

       Карта за неограничен брой посещения за 1 месец          400 лв.

 

        Корпоративна                                                                      400 лв.

 

                                                Дългосрочни

         3 месечна за 24 посещения                   600 лв.

         3 месечна за 36 посещения                    750 лв.  

         6 месечна за 48 посещения                  1080 лв.

         6 месечна за 72 посещения                  1350 лв.

         Годишна за 

         2 посещения на седмица                      1900 лв.

         Годишна за

        3 посещения на седмица                       2400 лв.

 

Терапии:

Мануална терапия с Кинезитерапевт - 40 лв.

Шокуейв:
- 1 процедура - 70 лв.
- 6 процедури - 350 лв.
- 10 процедури - 600 лв.

Пресотерапия:
- 20 мин. - 15 лв.
- 40 мин. - 25 лв.
- 10 терапии по 20 мин. - 130 лв.
- 10 терапии по 40 мин. - 210 лв.